Glenmont Gold Winners

Week of January 27, 2023

 • Gr. K – Amelia E. – Mrs. Quirk                                       
 • Gr. 1 – Charlotte S. – Ms. Allen                    
 • Gr. 2 – Andrew M. – Mrs. Flanagan  
 • Gr. 3 –  Jack T. – Mrs. Perrino 
 • Gr. 4 –  Kayden P. – Ms. DiGiansante         
 • Gr. 5 – Ellie B. – Ms. Mihok  

Week of January 20, 2023

 • Gr. K – Ben M. – Ms. Venne                                       
 • Gr. 1 – Regan M. – Mrs. Gentile                           
 • Gr. 2 – Leona W. – Mrs. Ward  
 • Gr. 3 – Lucia C. – Mr. Wargula  
 • Gr. 4 – Aaliyah U. – Mrs. Bowen          
 • Gr. 5 – Sydney L. – Ms. Bucklin  

Week of January 13, 2023

 • Gr. K –   Mackenzie S. – Miss Hannigan                                    
 • Gr. 1 –   Arewyn H. – Ms. Allen                        
 • Gr. 2 –   Cam Y. – Mrs. Flanagan
 • Gr. 3 –   Arjun L. – Ms. Jozwiak
 • Gr. 4 –   Taylor L. – Ms. Riegel         
 • Gr. 5 –   Jamari B. – Mrs. Barrowman

Week of January 6, 2023

 • Gr. K –   Addie W. – Ms. Venne                                    
 • Gr. 1 –   Bradley G. – Mrs. Zyniecki                        
 • Gr. 2 –   Warren A. – Ms. Keese
 • Gr. 3 –   Trey L. – Mr. Wargula
 • Gr. 4 –   Sophia G. – Mrs. Bowen         
 • Gr. 5 –   Karina M. – Ms. Bucklin

Week of December 23, 2022

 • Gr. K – Harrison M. – Mrs. Quirk                                      
 • Gr. 1 – Tanner O. – Ms. Conlin                           
 • Gr. 2 – Brennan L. – Mrs. Ward
 • Gr. 3 –  Ryleigh L. – Mrs. Perrino
 • Gr. 4 – Connor F. – Ms. DiGiansante            
 • Gr. 5 – Emma B. – Ms. Mihok

Week of December 16, 2022

 • Gr. K – Aiden K. – Miss Hannigan                                      
 • Gr. 1 – Tessa D. – Mrs. Gentile                           
 • Gr. 2 – Logan Y. – Ms. Keese
 • Gr. 3 –  Enas A. – Ms. Jozwiak
 • Gr. 4 – Dean K. – Mrs. Barrowman            
 • Gr. 5 – Rowan V. – Ms. Winn

Week of December 9, 2022

 • Gr. K – Sullivan B. – Ms. Venne                                      
 • Gr. 1 –  Mabel B. – Ms. Allen                           
 • Gr. 2 – Max V. – Mrs. Flanagan
 • Gr. 3 –  Pace P. – Mrs. Perrino
 • Gr. 4 –  Mallory K. – Ms. Riegel           
 • Gr. 5 – Sophia D. – Ms. Bucklin

Week of December 2, 2022

 • Gr. K – Tanishi P. – Mrs. Quirk                                      
 • Gr. 1 –  George S. – Mrs. Gentile                             
 • Gr. 2 – Ava C. – Ms. Keese
 • Gr. 3 –  Allison T. – Mr. Wargula
 • Gr. 4 – Sam Q. – Mrs. Bowen              
 • Gr. 5 – James K. – Ms. Mihok

Week of November 18, 2022

 • Gr. K – Adam S. –  Mrs. Quirk                                       
 • Gr. 1 – Olivia G. – Mrs. Zyniecki                               
 • Gr. 2 – Annika F. – Mrs. Ward
 • Gr. 3 –  Annabel P. – Mrs. Perrino
 • Gr. 4 – Talal A. – Ms. DiGiansante              
 • Gr. 5 – Malachai P. – Mrs. Barrowman

Week of November 10, 2022

 • Gr. K – Caleb M. –  Ms. Venne                                       
 • Gr. 1 – Theo G. – Ms. Allen                              
 • Gr. 2 – Melek K. – Mrs. Flanagan
 • Gr. 3 –  Ronan L. – Ms. Jozwiak
 • Gr. 4 – Raegan A. – Mrs. Bowen              
 • Gr. 5 – Mason H. – Ms. Bucklin

Week of November 4, 2022

 • Gr. K – Aliza D. –  Miss Hannigan                                        
 • Gr. 1 – Nash K. – Mrs. Gentile                                  
 • Gr. 2 – Aaron B. – Ms. Keese
 • Gr. 3 –  Carly P. – Mr. Wargula
 • Gr. 4 – Carter R. – Mrs. Bowen             
 • Gr. 5 – Aubrey S. – Ms. Winn

Week of October 28, 2022

 • Gr. K – Jace B. –  Mrs. Quirk                                        
 • Gr. 1 – Leo U. – Mrs. Zyniecki                                  
 • Gr. 2 – Ryan S. – Mrs. Ward
 • Gr. 3 –  Cora R. – Mrs. Perrino
 • Gr. 4 – Simon B. – Ms. Riegel              
 • Gr. 5 – Callie L. – Ms. Bucklin

Week of October 21, 2022

 • Gr. K – Pensri A. –  Ms. Venne                                        
 • Gr. 1 – Raz G. – Ms. Conlin                                  
 • Gr. 2 – Cate T. – Mrs. Flanagan
 • Gr. 3 –  Sam F. – Mr. Wargula 
 • Gr. 4 – Kara D. – Ms. DiGiansante               
 • Gr. 5 – Ava S. – Ms. Winn

Week of October 14, 2022

 • Gr. K – Ashtyn A. –  Mrs. Quirk                                         
 • Gr. 1 – Max F. – Ms. Allen                                   
 • Gr. 2 – Bailey R. – Ms. Keese  
 • Gr. 3 –  Chase R. – Mrs. Perrino
 • Gr. 4 – Avi K. – Mrs. Bowen                  
 • Gr. 5 – Emily K. – Ms. Mihok

Week of October 7, 2022

 • Gr. K – Serafina T. – Miss Hannigan                                          
 • Gr. 1 – Mark C. – Mrs. Gentile                                   
 • Gr. 2 – Lennon K. – Mrs. Flanagan  
 • Gr. 3 –  Carter R. – Mr. Wargula
 • Gr. 4 – Olivia S. – Ms. Riegel                  
 • Gr. 5 – Ella O. – Mrs. Barrowman

Week of September 30, 2022

 • Gr. K – Clay P. – Ms. Venne                                         
 • Gr. 1 – Rocco M. – Ms. Allen                                  
 • Gr. 2 – Leona S. – Ms. Keese  
 • Gr. 3 –  Carter F. – Ms. Jozwiak
 • Gr. 4 – Padric M. – Mrs. Barrowman                  
 • Gr. 5 – Charlotte H. – Ms. Mihok

Week of September 23, 2022

 • Gr. K – Luella R. – Mrs. Quirk                                        
 • Gr. 1 – Tucker W. – Mrs. Gentile                                  
 • Gr. 2 – Bishop G. – Mrs. Flanagan 
 • Gr. 3 –  Abby K. – Mrs. Perrino
 • Gr. 4 – Olivia K. – Mrs. Bowen                  
 • Gr. 5 – Britton C. – Ms. Bucklin

Week of September 16, 2022

 • Gr. K – James T. – Miss Hannigan                                         
 • Gr. 1 – Moira B. – Ms. Conlin                                  
 • Gr. 2 – Eliana M. – Ms. Keese
 • Gr. 3 –  Allie Q. – Mrs. Perrino
 • Gr. 4 –Arnold B. – Mrs. Barrowman                     
 • Gr. 5 – Namish Y. – Ms. Winn